Този курс е подходящ за студенти, които желаят да получат първоначална квалификация за преподаване в TESOL и напреднали и интегрирани знания за езиковото и грамотното образование, както и за прилагането им в сферата на своята практика. Курсът има силен акцент върху практиката чрез контролираните учебни практики и акцент върху последните събития в областта на езиковото обучение. Може да е налице кредитно признаване.

Кариерните възможности включват учител на TESOL в Австралия или учител по английски като международен език (EIL) в задгранични контексти (кандидатите се съветват да се консултират с потенциални работодатели по отношение на изискванията за наемане на работа).

Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 31 курсове в University of Technology Sydney »

Последна актуализация Ноември 25, 2018
Този курс е Редовно обучение
Duration
0.5 - 1 
Задочно обучение
Редовно обучение
Price
- в AUD на 24cp сесия