Summer School on EU Policy Making - class of 2017

Накратко: Интензивно двуседмично Лятно училище (1 седмица в Брюксел и 1 във Виена). Това е катастрофален курс за разработване на политики на ЕС, като акцентът е поставен през 2019 г. върху анализа на сигурността на хората в ЕС! Докато се докосваме до всички области на политиката на ЕС, ние ще предложим на участниците да разберат някои аспекти на сигурността, включително сигурността в своя традиционен смисъл (отбрана), но и от гледна точка на обществото (миграция, околна среда, развитие).

Посещения: Европейска комисия, Европейски парламент, ОССЕ, Организацията на обединените нации, Делегация на ЕС във Виена.

Специализиран уебсайт: www.eu-summerschool.eu

Специална страница в Facebook: www.facebook.com/summerschooleu/

Кандидатствайте до 1 май 2019 г.! (10% отстъпка за ранни птици, ако кандидатствате до 15 март 2019 г.)

Лятното училище съответства на 5 кредита за ECTS .

Организиран от: Междууниверситетска програма: Институт за европейски изследвания на Vrije Universiteit Brussel и Дипломатическата академия във Виена, в сътрудничество с Виенския университет.

Програма: Първата седмица в БРЮКСЕЛ подчертава различните участници в процеса на вземане на решения и ключови области на политиката, като същевременно разглежда въпроси, свързани с управлението, участието и легитимността. Лекции, дискусии и упражнения, улеснени от академици и практици, се допълват с учебни посещения в институциите на ЕС. Втората седмица във Виена се основава на първата седмица и предлага задълбочени познания за политиката на ЕС в редица области. Лекциите и интерактивните обмени с експерти се допълват с посещения в ООН, ОССЕ и Делегацията на ЕС във Виена.

През двете седмици участниците в летните училища ще работят в малки групи по задачи, свързани с човешката сигурност. Крайният резултат ще бъде под формата на писмена статия, видеоклип, подкаст или инфографски материал, който да бъде представен на своите връстници в края на лятната училищна програма.

Програма с обучение на:
  • Английски
  • Френски
Последна актуализация Октомври 31, 2018
Този курс е Редовно обучение
Duration
Редовно обучение
Price
1,900 EUR
Кандидатите, които подадат заявлението си най-късно до 15 март 2019 г. и впоследствие са допуснати до програмата, имат право на 10% отстъпка от таксата за обучение.
Deadline
Запитване на информация
Applicants who submit their application by 15 March 2019 at the latest and are subsequently admitted to the programme, are eligible for a 10% discount on the tuition fee.
Запитване на информация
15 March = early-bird deadline! 10% discount when accepted and paid before 31 March.
По място
По дата
Крайна дата за записване
Запитване на информация
15 March = early-bird deadline! 10% discount when accepted and paid before 31 March.
Крайна дата за записване
Запитване на информация
Applicants who submit their application by 15 March 2019 at the latest and are subsequently admitted to the programme, are eligible for a 10% discount on the tuition fee.
Location
Крайна дата за записване
Запитване на информация
Applicants who submit their application by 15 March 2019 at the latest and are subsequently admitted to the programme, are eligible for a 10% discount on the tuition fee.
End Date
Location
Крайна дата за записване
Запитване на информация
15 March = early-bird deadline! 10% discount when accepted and paid before 31 March.
End Date

Summer School on EU Policy Making