Курсът дава на студентите за развитие на имоти едно въведение към принципите и практиката на устойчивото градско развитие и опит в разработването на план за реално място за градско обновление. Курсът дава на студентите съчетание от опит за обучение, работа в екип и излагане на практически умения, както и задълбочено разбиране на икономическите, екологичните и други знания, които стоят в основата на градското управление и развитие.

Степента позволява на професионалистите да променят кариерата си поради мултидисциплинарния характер на обучението. Завършилите се заемат длъжности в публичния сектор, включително в държавната и местната власт, както и в частни консултантски и посреднически фирми.

Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 31 курсове в University of Technology Sydney »

Последна актуализация Ноември 20, 2018
Този курс е Редовно обучение
Duration
0.5 - 1 
Задочно обучение
Редовно обучение
Price
- в AUD на 24cp сесия