Университети в

Подробна информация за различни учебни заведения

Щракнете един от линковете долу и прочете за образованието в едно от посочените места. На страницата може да научите обща информация за държавата и интересни факти, освен това ще ви разкажем за местната система на образование, таксите за обучението, структурата на образователните програми, за образователните възможности за чуждестранни студенти и много друго. Също така на страниците ще намерите полезни съвети и практическа информация за здравно осигуряване, студентски визи и разноски за живеене.

Възможности за висше образование по света

Следдипломните програми, магистратури, MBA програми или краткосрочни курсове напоследък стават все по-популярни в съвременната реалност, която се характеризира с глобализация и индивидуализация. Казано направо, борят на следдипломните специализации, дипломни и сертификационни програми в някои страни расте много по-бързо в сравнение с бакалавърските и основни програми. Магистратури, аспирантури, докторати и различни курсове се предлагат почти по всички дисциплини в стотици хиляди университети по света, така че всеки, който търси възможност да продължи образованието си, може да намери идеалния университет и програма.

По света има много типове университети и други висши учебни заведения. Въпреки че типовете на висшите учебни заведения се различават в различни страни, може да се определят следните категории:Общи университети, които се фокусират върху научни изследвания и обучение и предлагат широк избор на академични програми и дисциплиниБизнес училища, които се фокусират върху MBA програми и други програми, свързани с бизнесТехнически висши образователни заведения, които се фокусират върху академични дисциплини, свързани с наука, технологии, инженерство и математикаВисши учебни заведения за изкуство, които се фокусират върху различни видове изкуство: скулптура, живопис, театър и танцово изкуствоПедагогически учебни заведения, които се фокусират върху професионални програми по педагогика, например за основно и средно училище. Студентите, които избират да се запишат в университети с акцента върху изследователска дейност, ще трябва да направят изследване или да напишат научна работа като допълнителна, но задължителна част на обучението. Магистратурите, предлагани от други университети, също може да изискват от студентите някакъв проект, но обикновено основния акцент се слага върху учебния процес и практическите занятия. Почти всички докторати изискват от студентите написване на научен проект или дисертация.

Кандидат студентите също може да помислят дали искат да следват в чужбина, особено, ако интересите им се падат в рядка и силно специализирана академична дисциплина, например международен бизнес в Средна Азия. Всяка година студентите, които са избрали да следват в чужбина, стават все повече. Според Статистическия Институт (УИС) към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) броят на студентите, следващи в чужбина, наближава 4 милиона на година. Това е два пъти повече от броя на студентите в чужбина през 2000 година. Студентите от Източна Азия и Тихоокеанския басейн са 28 процента от тази цифра, докато студентите от Северна Америка и Европа са около 15%. Страните, които изпращат най-много студенти в чужбина, са Китай, Индия и Република Корея. Около 6% от студентите, следващи в чужбина, са от Централна Азия и около 5% са студентите от Субсахарска Африка, което прави студентите от тези региони най-мобилни в света. Най-предпочитаните дестинации за чуждестранни студенти са САЩ, Великобритания, Австралия, Франция, Германия и Япония.

Освен това, много студенти следват в онлайн програми и програми за дистанционно обучение, които се провеждат в чужбина. Тези студенти не се включват в статистиката на УИС, така че общият брой на чуждестранните студенти е по-голям и надвишава 4 милиона.

Студентите може да избират обучение в чужбина по много причини, между които са:Възможност да избират най-добрите университети и програми по света по избрана академична дисциплина. Освен това някои академични дисциплини са предлагат само в неголям брой страни, а най-добрите програми са представени само в определени региони. Например, ако искате да изучавате будизъм, най-добре е да изберете някоя програма в Тайланд. Запознанство с друга култура. Студентите, които планират да следват в магистратури, докторати или различни образователни курсове, свързани с регионални изследвания, по-добре е да изберат някоя програма, която се предлага от университети в този регион, за да имат възможност за пълно културно потапяне. Освен това студентите, които планират да изграждат кариерата си в международен бизнес, ще придобият уникален опит, ако живеят в друга стана с друга култура. По-добро знание на езика, ако образователната програма се преподава на чужд език. Въпреки че много международни магистърски и докторски програми в момента се преподават на английски език дори и в неанглоезични страни, студентите имат възможност да подобряват своите езикови умения чрез допълнителни занятия или общуване с местното население. Студентите, които планират да кандидатстват за някоя следдипломна програма в чужбина и не могат да изберат, дали да следват в родната си страна или в чужбина, може да вземат предвид следните фактори:Таксите за обучението, включително разходите за общежитие. В някои страни образованието е много скъпо или, обратното - е безплатно, нивото на живота обаче е много висок. За сметка на това, в много страни и университети се предлагат стипендии и други форми на финансова подкрепа, някои от такива помощи са насочени на чуждестранните студенти. Страните също така се различават по това, колко време на студентите се разрешава да работят по време на обучението; в някои страни на чуждестранните студенти е забранено да работят. Медицинската застраховка също се различава много в зависимост от страната. Качество на образованието в съчетание с таксите и други свързани с образованието в чужбина фактори, например културно потапяне и езикови умения. Въпреки че всички акредитирани магистърски програми отговарят на високо ниво на стандарти, методи на преподаване се различават значително в различните висши учебни заведения, програми и култури. Може да добавим, че на някои студенти им по-трудно да възприемат информация на чужд език и затова те ще смятат, че получават по-малко информация, отколкото смятат необходимо. Присъствие на езикови умения. Студентите, които не владеят езика добре, трябва да отделят допълнителна година за подобряване на езиковите си умения. Понякога студентите имат възможност да подобрят значително езиковите си умения в родната си стана, но в други случаи е необходимо студента да прекара определено време в друга страна, където езика се говори. Типове и форми на програми - задочни, вечерни, редовни програми, онлайн и дистанционно обучение. В повечето страни чуждестранните студенти, ако имат студентска виза и постоянно живеят в тази страна, трябва да присъстват в университета редовно. Студентите, които вече живеят в една страна с работна виза обаче, могат да се записват в задочни или вечерни програми. Освен това, не трябва да забравяме, че дистанционните и онлайн програмите осигуряват голяма гъвкавост на разписанието. Как обучението може да повлияе върху семейството и поетите към него ангажименти. Членовете на семейството на един семеен студент също трябва да овладеят с определени езикови умения, а в някои страни закона не допуска съпруга или съпругата на студента да работят, дори ако имат такава възможност. Не бързайте да избирате един университет; прегледайте различни възможности по целия свят. Ако вече точно знаете, какво търсите, може направо да изберете страната или определената програма. Или пък отделете повече време за де разгледате различни интересни програми, които се предлагат по света.

Научете повече Свиване