University Of Béjaïa

Представление

Прочетете официалното описание

Университетът в Беджая е публична и плуридисциплинарна институция, създадена през октомври 1983 г. В момента тя има повече от 45 700 студенти, 1714 учители и 1227 административен и технически персонал, разпределени в 08 факултета: Технологичен факултет - Факултет по точни науки - Факултет на право и политически науки - Природни и битови науки - Факултет по литература и езици - Човешки и социални науки - Икономически науки, мениджмънт и търговски науки - Медицински науки.

Понастоящем Университетът в Беджая разполага с около тридесет изследователски лаборатории, одобрени от Министерството на висшето образование и научните изследвания в няколко области: Моделиране и оптимизиране на системите - Материали и технология на технологиите - Органични материали - Инженеринг на околната среда - Хидравлика - Информационни и индустриални технологии - Биоматематика, Биофизика Биохимия - приложна математика - теоретична физика - Екология и околна среда - Икономика и развитие - приложна микробиология - Приложна биохимия - обучение по приложни езици и инженерни езици в многоезична среда - аквакултури и морски екосистеми.

Места

Béjaïa

Address
Béjaïa, Béjaïa Province, Алжир

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия