Cambridge Institute

Представление

Прочетете официалното описание

Cambridge Institute е частен образователен център, специализиран в езиково обучение, предимно английски, испански, френски и немски, с доказан опит в сектора и международно покритие. Нашата методология за работа е гарантиран успех за студентите, които са ангажирани с нашите програми за обучение, на които предлагаме качествени, иновативни и учебни планове, напълно адаптирани към техните нужди. С тази философия Cambridge Institute сега стои на преден план в сектора и работи ежедневно с решимостта да заеме тази позиция дори в бъдеще, като спечели доверието и уважението на нашите ученици. Предлагаме широко портфолио от услуги за улесняване на изучаването на езици, както за ежедневна употреба, така и за работа. Освен това ние се обзалагаме за активното участие на нашите ученици и балансираното развитие на основните умения на всеки език: слушане, четене и писане. Каквото и да изберете, основната цел на Cambridge Institute е да оптимизира потенциала на нашите студенти с най-добрите ресурси. Ние сме подкрепени от нашия опит и международния престиж, които са резултат от години на упорита работа.

Места

Мадрид

Address
Cambridge Institute,
Plaza de España 6, 28008, Madrid

Мадрид, Мадридска общност, Испания