Summer School on Innovation and Technology Law

Представление

Прочетете официалното описание

3-тото издание на лятното училище се стреми да представи добре обобщени анализи на правни, бизнес и политически въпроси, възникващи при пресечната точка на правото, технологиите и индустрията с акцент върху BLOCKCHAIN SMART CONTRACTS и AI. Програмата запознава с основните области на цифровото право, като предоставя на участниците представа за областта на ИТ правото и оценява значителната роля на закона за насърчаване на икономическото и технологичното развитие и по-специално за насърчаване на иновациите. Освен академичната програма и нейната образователна стойност, Лятното училище е важно от културна гледна точка: участниците ще имат възможност да посетят един от най-старите университети в Европа, да открият автентичната Венеция, както и да обменят идеи и опит в международна заобикаляща среда.

Всички дейности ще се извършват на английски език. В последния ден на Лятното училище всеки участник, който редовно посещава програмата, ще получи сертификат за присъствие ( 3 ECTS ).

OPENING PARTY 2018Field trip to Venice

Места

Падуа

Address
Palazzo Bo
Via 8 febbraio, 2

Падуа, Венето, Италия