Frederick Community College

Представление

Прочетете официалното описание

Frederick Community College (FCC) е публичен колеж, акредитиран от Комисията за висше образование в Близкия щат (MSCHE). Frederick Community College се отличава със своето качество и достъпност, което го прави постижим и ценен за местните студенти. Акредитирани програми, изчерпателни инструкции и достъпни разходи за посещение превърнаха Frederick Community College в дестинация за обучение за повече от 200 000 ученици от 1957 г. насам.

Фокусиран върху преподаването и ученето, Frederick Community College осигурява достъпен, гъвкав достъп до образование през целия живот, който отговаря на нуждите на различните обучаеми и общността.

В традиционната и алтернативната учебна среда ние предвиждаме и отговаряме на нуждите на нашите местни, регионални и глобални общности. Frederick Community College признава различните учебни нужди и предпочитания на учениците и предлага обучение в гъвкави формати за обучение, които включват дневни, вечерни, уикендски, онлайн и хибридни опции. В допълнение, Frederick Community College предлага на настоящите гимназисти достъп до колежни курсове чрез своите програми за отворен кампус и базирано в гимназията двойно записване.

Места

Frederick

Address
Opossumtown Pike,7932
21701 Frederick, Мериленд, Съединени Американски Щати

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия