Нашите класове по висше образование включват програми за сертификати и дипломи по бизнес, мениджмънт на хотелиерството и международни пътувания

Тези курсове се присъждат от Pearson, а продължителността им е 1-2 години. Студентското финансиране е на разположение за граждани на Великобритания и ЕС.

Пълна информация за тези курсове може да се получи чрез href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education

HNC / HND в бизнеса

Бизнес програмата дава на студентите умения и знания, необходими за работа в глобална бизнес среда. Курсът предлага обучение по бизнес принципи, без да се ангажира със специализиран професионален Pathway . За повече информация, посетете href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education/btec-higher-national-certificate-diploma-business/

HNC / HND по управление на хотелиерството

Програмата за управление на хотелиерството предоставя програма, свързана с работата, която обхваща ключовите знания, разбиране и практически умения, които се изискват в хотелиерската индустрия. За повече информация, моля посетете href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education/btec-higher-national-diploma-in-hospitality-management/

HNC / HND по международно пътуване и туризъм

Международният курс по пътуване и туризъм осигурява работна програма за обучение, която обхваща ключовите знания, разбиране на практическите умения, необходими в сектора с някои специализирани звена. За повече информация, посетете href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education/btec-national-diploma-travel-and-tourism/

Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 1 курсове в Docklands Academy London »

Последна актуализация Юли 10, 2019
Този курс е Редовно обучение
Start Date
Авг. 2020
Duration
1 - 2 
Задочно обучение
Редовно обучение
По място
По дата