Азербайджан

Най-добрите университети за Академичен курс Програми в Азербайджан 2024

Брой институции: 11
  • Baku, Азербайджан

  Western University (сега Western Caspian University), първото частно висше учебно заведение в Азербайджан, е основано през 1991 г. Западнокаспийският университет е член на Международната асоциация на университетите към ЮНЕСКО от 1992 г., Европейския фонд за развитие на управлението от 1996 г. и Мрежата на черноморските университети от 1999 г., както и Асоциацията за европейски изследвания на Кавказ (AESC) , Асоциацията за политически изследвания (PSA), Европейската асоциация по философия на науката (EPSA), Мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие (SDSN), Международната асоциация на университетите, Международната федерация по катерене и алпинизъм (UIAA), Програмата за планинско партньорство на ООН , Асоциация на международните образователни администратори (AIEA) и редица други международни организации, съвети и асоциации.

  • Manchester, Великобритания
  • Budapest, Унгария
  • + 62 Още

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Азербайджан

  Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport е висше училище, което предоставя всички възможности за подготовка на висококвалифицирани специалисти по спортно образование. Основната цел на Академията е да обучава учители по физическо възпитание, треньори и медицински методисти в подкрепа на физическото възпитание и спорта.

  • Baku, Азербайджан

  Обучението в Baku Women's University в Baku Women's University се организира по собствена система. Университетът предлага бакалавърска и магистърска степен.

  • Baku, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Nakhchivan, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Baku, Азербайджан

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...