Армения

Най-добрите университети за Академичен курс Програми в Армения 2024

Брой институции: 2
    • Yerevan, Армения

    Yerevan State University ????????? ???????????????? ???????????, ?? ?? ????????? ?????????????????????? ?? ?????? ????????? ? ???????, ????? ? ?? ????????? ????? ?? ?????. ?? ?? ?? ?????? ??? ???????????? ????????????????? ? ????????? ?? ????????? ??????????????? ?? ?????, YSU ???????????? ????????????? ??????? ? ???????????? ?? ?????? ????????????? ????????, ??????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ? ???????? ? ?????????? ?? ?????????? ????????? ?????? ?? ????????.

    • Yerevan, Армения

    Eurasia International University предоставя образование на трите нива от Националната квалификационна рамка на Република Армения: бакалавър (VI ниво), магистър (VII ниво), изследовател (научна степен кандидат на науките (VIII ниво)).