Фиджи

Най-добрите университети за Академичен курс Програми в Фиджи 2024

Брой институции: 2
    • Suva, Фиджи

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

    • Suva, Фиджи

    University of Fiji е създаден от Arya Pratinidhi Sabha от Фиджи, за да осигури висококачествено и достъпно висше образование на студенти, които нямат достъп до други висши институции. Целите на университета включват осигуряване на висше образование, съответстващо на нуждите на Фиджи, но в глобална рамка и в подкрепа на развитието на Фиджи като устойчиво, мирно, приобщаващо и прогресивно общество, отдадено на доброто управление.