Намерете вашата асоциирана степен

Търсене на асоциирана степен

Какво искате да учите?
Къде искате да учите?

ПрограмитеAssociate of Arts (AA) обикновено са двугодишни образователни програми в академична област, свързана с изкуствата, хуманитарните науки и понякога бизнеса или социалните науки. Кредитите, спечелени в степен AA, могат да бъдат приложени към четиригодишна бакалавърска степен, ако е необходимо. Завършилите асоциирани изкуства са търсени в своите области заради разбирането им на ключови концепции в тяхната дисциплина.

Новодобавени програми