Намерете своя сертификат

Търсене на сертификат

Какво искате да учите?
Къде искате да учите?

Програмата за сертификат учи студентите на специфичен набор от умения или ги подготвя да успеят на квалификационен изпит. Завършването на академичните програми за получаване на сертификат обикновено отнема до една година. Някои студенти изискват сертификат, за да демонстрират разбиране на дадена тема, за да продължат напред в кариерата си. Сертификатът потвърждава, че студентът е получил специализирано обучение в дадена област.

Най-популярни полета

Новодобавени програми