ABC BootCamps

ABC BootCamps

ABC BootCamps

Представление


Ние сме водеща в света организация за предоставяне на образователни програми, базирани на предприемачество, по целия свят, с намерението да обедини млади и амбициозни хора с успешни предприемачи. Нашите преподаватели и ментори от световна класа са предприемачи, основатели, собственици на бизнес и инвеститори, които преподават уменията, нагласите и рамки, необходими в днешната конкурентна среда.


Нашата визия: е да се превърнем във водеща платформа, служеща като мост между академичния и бизнес свят и стартиращия и корпоративния свят едновременно, с основна цел да прехвърлим приложни знания на млади хора чрез международния опит.


Нашата мисия е да улесняваме бизнес обучението чрез платформата на нашите програми, конференции, семинари, срещи на върха и курсове, които са предназначени да дадат възможност за по-висока пригодност за работа или представляват първата стъпка към ставане на предприемач.

Местоположения

  • Toronto

    160 Mutual St., M5B 2M2, Toronto

  • San Jose

    One Washington Square, 95192, San Jose

    Въпроси