© Eva Dang
Barnsley College

Barnsley College

Barnsley College

Представление

Нашите ученици са в основата на всичко, което правим. Нашият изключителен, страстен персонал винаги се стреми към върхови постижения и тази положителна култура има реално въздействие върху стремежите на нашите ученици.

Ние насърчаваме всички наши служители и студенти да мечтаят за големи неща и с гордост казваме, че обучението в Barnsley College помага да вдъхновим нашите ученици и да трансформираме техния живот. Нашата визия, цел, ценности и стратегически приоритети спомагат за насочването на колежа и гарантират, че фокусът ни е върху това да помогнем на нашите студенти да постигнат най-доброто.

Местоположения

  • Barnsley

    Church Street, S70 2AX, Barnsley

    Въпроси