© Eva Dang
Borders College

Borders College

Borders College

Представление

Независимо дали сте абитуриент, връщате се към обучение или се стремите да подобрите уменията и знанията си на работното място, Borders College може да ви помогне да постигнете целите си и да реализирате потенциала си.

Borders College се намира в шотландските граници. Той предлага широка гама от курсове, от уводно ниво до напреднали курсове на висше национално ниво, включително пълния набор от курсове за чиракуване, от съвременни чиракувания до чиракуване на фондации. Ние също така предлагаме голям брой индустриални курсове за обучение за бизнеса в Шотландия.

Местоположения

  • Galashiels

    Nether Road, TD1 3HE, Galashiels

    Въпроси