Brewton-Parker College

Brewton-Parker College

Brewton-Parker College

Представление

Като всеобхватна баптистка институция в Джорджия, Brewton-Parker College предлага либерални изкуства и професионални програми в учебна общност с общи християнски ценности. Чрез прилагането на библейската истина в науката и съвместната учебна програма върху характера, лидерството на слугите и културната ангажираност, колежът се стреми да осигури трансформационен опит, който подготвя целия студент за учене през целия живот и служба в Христос.

Местоположения

  • Mount Vernon

    201 David-Eliza Fountain Circle, 30445, Mount Vernon

    Програми

    Въпроси