Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Governance Institute Of Australia

Представление

Governance Institute Of Australia е една от най-старите индустриални асоциации в Австралия, основана преди 110 години. Като водещ независим глас на Австралия за управлението, Governance Institute Of Australia за Governance Institute Of Australia е активен участник в процеса на реформи. Ангажираме се с правителството и групите от публичния сектор, за да допринесем с нашия опит по предложената законодателна и регулаторна реформа и да допринесем за националната дискусия относно доброто управление.

Един от нашите ключови мандати за застъпничество е да подобрим управленските практики в цялата страна и това включва подобряване на стандарта за управление, докладван от австралийските журналисти. Ние допринасяме със собствен анализ и коментари по индустриални въпроси, за да помогнем да водим дискусията за най-добрите практики за корпоративно управление.

Местоположения

  • Sydney

    Hunter Street,5, 2000, Sydney

    Въпроси