Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATOLICA

Представление

Фондацията на католическия университет Lumen Gentium - UNICATÓLICA, отдадена на християнските ценности, обучава хората по интегрален начин, утвърждавайки човешкото им достойнство в отношенията с Бог, със себе си, с другите и с околната среда, чрез генерирането и разпространението знания, за да допринесе за развитието на хората.

Фондацията на католическия университет Lumen Gentium - UNICATÓLICA - институция на архиепископията в Кали, ще бъде призната за своя социално приобщаващ характер, за уместността и качеството на своите програми и институционални проекти, призванието към социални услуги на своите възпитаници и за защита на човешкото достойнство и мир.

Местоположения

  • Cali

    No. 12-459 Pance, Cali - Colombia, , Cali

    Въпроси