Keystone logo
IIB International Institute of Business

IIB International Institute of Business

IIB International Institute of Business

Представление

Международният институт за бизнес (Международен център за приватизация, инвестиции и управление, ICPIM) е основан в съответствие с Указа на украинския кабинет на министрите като независима организация за обучение и образование с нестопанска цел от Украинската академия за публична администрация, президент и централен Европейска университетска фондация.

Целта беше да се създаде украинска образователна институция, която да улесни икономическата реформа в Украйна чрез предоставяне на образователни услуги в областта на управлението на бизнеса. Д-р Хенрик Стерницук, директор по международни програми на Университета в Ню Брънзуик, беше първият президент на IIB.

От основаването си IIБ обучи повече от 45000 квалифицирани специалисти: мениджъри, брокери / дилъри на ценни книжа, инвестиционни мениджъри, попечители / регистратори, оценители на имоти и бизнес, актюери, мениджъри по несъстоятелност и др.

Местоположения

  • Kyiv

    Brest-Lytovs'ke Highway,8а, 03179, Kyiv

    Въпроси