London Business Training & Consulting Основи на оперативната стратегия и управлението на проекти

Курс in

Основи на оперативната стратегия и управлението на проекти London Business Training & Consulting

London Business Training & Consulting

Представление

За училището

Въпроси