Montana State University Northern

Montana State University Northern

Montana State University Northern

Представление

Разположен в Хавър, Монтана, Държавен университет в Монтана-Северен в изчерпателния университет на Монтана, предлагащ програми и услуги на асоциирани, бакалавърски и магистърски нива.

Дипломните програми варират от обучение на учители до инженерни технологии, като се набляга както на технологиите, така и на образованието за либерални изкуства. Програмите на MSUN са в дисциплините бизнес, медицински сестри, инженерство и механични технологии, обучение на учители, природни науки и хуманитарни науки. Функциите на приложните изследвания и услуги са съобразени с много от дисциплините на университета и отговарят пряко на икономическите и обществени нужди на региона.

Местоположения

  • Havre

    13th Street West,300, 59501, Havre

    Въпроси