Summer School on Innovation and Technology Law

Summer School on Innovation and Technology Law

Summer School on Innovation and Technology Law

Представление

Третото издание на лятното училище се стреми да представи задълбочени анализи на правните, бизнес и политическите въпроси, които възникват на кръстопътя на правото, технологиите и индустрията с акцент върху BLOCKCHAIN SMART CONTRACTS и AI. Програмата запознава с основните области на цифровото право, като предоставя на участниците вникване в областта на ИТ правото и оценяване на значителната роля на закона за подпомагане на икономическото и технологичното развитие, и по -специално за насърчаване на иновациите. Освен академичната програма и нейната образователна стойност, Лятното училище е важно и от културна гледна точка: участниците ще имат възможност да посетят един от най -старите европейски университети, да открият автентичната Венеция, както и да обменят идеи и опит в международен заобикаляща среда.

Всички дейности ще се извършват на английски език. В последния ден на лятното училище всеки участник, който редовно посещава програмата, ще получи сертификат за присъствие ( 3 ECTS ).

ОТВОРЕНА ПАРТИЯ 2018
Екскурзия до Венеция

Местоположения

  • Padua

    Palazzo Bo Via 8 febbraio, 2, , Padua

Въпроси