The Institute Of Education

The Institute Of Education

The Institute Of Education

Представление

В The Institute Of Education няма ограничения по отношение на избора на предмет. С наличните 26 предмета студентите имат гъвкавостта да избират комбинацията от предмети за сертификат за напускане, която най-добре отговаря на техните силни страни, интереси и бъдещи стремежи.

Някои предмети се предлагат както при редовно, така и при забързано обучение, за да отговарят на различните стилове на обучение и способности.

Нашите отдели се обслужват от целенасочени и всеотдайни учители, които имат богат опит в подготовката на учениците за изпитите за младши цикъл и напускане.

Местоположения

  • County Dublin

    Leeson Street Lower,85, , County Dublin

    Въпроси