Think College

Think College

Think College

Представление

Think College е национална организация, посветена на разработването, разширяването и подобряването на възможностите за приобщаващо висше образование за хора с интелектуални затруднения. С ангажимент за справедливост и върхови постижения, Think College подкрепя научно обосновани и ориентирани към студентите изследвания и практики чрез генериране и споделяне на знания, насочване на институционални промени, информиране на публичната политика и ангажиране със студенти, професионалисти и семейства.

Местоположения

  • Boston

    Institute for Community Inclusion UMass Boston Boston, Massachusetts 02125, 02125, Boston

    Въпроси