© Eva Dang
University Alliance

University Alliance

University Alliance

Представление

Алиансът за докторска подготовка (DTA), координиран от University Alliance , е финансирана докторска програма, изпълнявана в 20 университета и партньорски институции на Алианса. Въз основа на изследователските силни страни и фокуса върху индустрията на нашите университети, DTA е фокусиран върху изготвянето на независими, високо работещи изследователи с опит и умения в стратегически важни изследователски области.

Освен финансова подкрепа, изследователите от DTA се възползват от подобрена програма за обучение и мрежа за подкрепа. Това им дава достъп не само до съоръжения от световна класа, надзорници и подкрепа в родните институции, но и до по-широка професионална общност, обхващаща всичките 20 партньорски университета.

DTA е най-голямата национална инициатива за докторантско обучение в Обединеното кралство и в момента се възползва от финансиране чрез програмата за докторски стипендии на Мария Склодовска-Кюри COFUND.

Местоположения

  • London

    University House 109-117 Middlesex Street, E1 7JF, London

    Въпроси