© Carrianna Field
ZubiGune Fundazioa

ZubiGune Fundazioa

ZubiGune Fundazioa

Представление

128464_jueves.jpg

КАКВО ПРАВИМ:

Usurbilgo Lanbide Eskola и ZubiGune Foundation са признати за референтни центрове в страната на баските в областта на изменението на климата и следват високоефективна методология за обучения

Фондация ZubiGune е част от Узурбилския учебен център („Usurbilgo Lanbide Eskola“).

Узурбилският учебен център обучава студенти и работници от 1975 г., а Фондация ZubiGune е създадена през 2011 г. Всяка година и двете институции притежават около 1000 студенти и работници, които се обучават на английски и испански, свързани с:

-Възобновяеми енергии и енергийна ефективност

-Кръгова био икономика

-Администрация и езици

-Механично производство, 3D печат и леене

-Промишлена поддръжка

-Електроника, електричество, роботика и много други

-Туризъм и общежитие

Освен това ние водим и участваме в местни и европейски иновационни проекти, повечето от които са свързани с възобновяеми енергийни източници, IOT и високоефективни методи на обучение.

Повече информация: [email protected]

Координатор на програмата: Maitane Iraola ([email protected])

128512_fotoperfilsmarthub.png

Местоположения

  • Usurbil

    Donostia, 20001, Usurbil

Въпроси